Havenkanaal Oude-Tonge

De watersportvereniging Oude-Tonge vraagt bij regelmaat naar de veiligheid en ondiepte van het havenkanaal van Oude-Tonge. Een brief van 2 november jl. aan de gemeenteraad was voor EVV en Vitale Kernen reden om hieraan aandacht te besteden.

Volgens het college zijn er meerdere eigenaren met ieder zijn eigen rechten en plichten. Dit wordt op dit moment geïnventariseerd. Zodra hierover meer duidelijkheid is, stelt de gemeenteraad budget beschikbaar en kunnen in 2020 de werkzaamheden worden uitgevoerd.