Het abc’tje van wethouder Trouwborst

De voltallige gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is verbolgen over het feit dat het plaatsen van windmolens aan de noordrand van het eiland zo moeizaam verloopt. VKGO vraagt zich echter af in hoeverre dit gemeend is. Want, hoe is het mogelijk dat natuur, recreatie en nieuwbouw samengaan met windmolens? Terwijl iedereen ze verafschuwt die zich in de buurt ervan ophoudt. Het antwoord van het college bij monde van wethouder Trouwborst was voorspelbaar: ,,Het is complex. Gronden moeten worden aangekocht van de provincie en weer verkocht aan agrariërs. En daar gebruiken wij de ABC-constructie* voor. Wij gaan geen grond in eigendom nemen,” sprak de wethouder.

Gemiste kans
Is dit geen gemiste kans, vraagt VKGO zich af. De grondeigenaren -veelal boeren- willen maar wat graag windmolens op hun gronden. 15.000 euro per megawatt per jaar, is zo’n 45.000 euro per jaar per molen. Wanneer de wethouder een goed onderhandelaar is dan verwerft hij de 500 hectare van de provincie, verkoopt deze door aan de agrariërs en behoudt de gemeentegronden zelf om de dertig windmolens door bijvoorbeeld coöperatie Deltawind te laten exploiteren. Maar nee, hier wordt met geen woord over gesproken. De gemeente laat €15000 x 90 megawatt = € 1.350.000 per jaar gewoon liggen. Met alle geweld moet er nieuwe natuur, recreatieve ontwikkelingen en woningen voor de rijken onder ons worden gebouwd, en zal er amper of wel helemaal geen windmolens komen te staan aan de noordrand van onze gemeente. En de SGP, VVD, CDA en CU plaatsen de molens liever op locaties waar inwoners en toeristen wél hinder ondervinden van deze dingen.

*ABC-constructie is niets anders dan dat verworven eigendommen per direct doorgegeven worden aan de uiteindelijke eigenaar. Zonder betalingen van overdrachtsbelasting.