Het leven ziet er even heel anders uit

Nog maar een paar weken geleden konden we elkaar zorgeloos ontmoeten. We zochten elkaar op en bespraken zaken die ons en u aangaan. Elkaar helpen door te luisteren en te adviseren, ideeën van u aan te horen waarmee we onze standpunten kunnen bepalen.

Het leven ziet er nu anders uit. Het coronavirus zet alles op z’n kop. Het virus houdt met niemand rekening en kan iedereen treffen en ernstig ziekmaken, zelfs tot de dood erop volgt. Het is zo belangrijk dat we de beperkende maatregelen die de rijksoverheid en onze gemeente voorschrijven respecteren. Wij van Vitale Kernen houden ons dan ook strikt aan deze richtlijnen. Wij zoeken elkaar en ook u maar even niet op. Wel is er overleg tussen de fractieleden via telefoon en internet.

De griffie van de gemeenteraad is druk met het zoeken naar mogelijkheden om alsnog formele raadsbesluiten te kunnen nemen. Raadsbesluiten die aan allerlei wet- en regelgeving moeten voldoen. Het ziet ernaar uit dat er een mogelijkheid komt om op 16 april een (digitale) raadsvergadering te hebben waar dan voornamelijk onderwerpen van algemeen belang geagendeerd worden. En waarvan de inschatting is dat deze unaniem door iedere politieke partij worden gesteund.

Tal van andere onderwerpen worden wel door de raadsfracties onderling besproken en worden standpunten ingenomen en geuit naar het college omdat deze verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Ondanks alle beperkingen probeert Vitale Kernen er te zijn voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. U kunt ons altijd bereiken via ons e-mailadres info@vitalekernengo.nl of telefonisch via het secretariaat 0187 – 642 558.

Namens de fractie van Vitale Kernen,
Johan de Vos fractievoorzitter (06 – 52 30 53 80)