Het morele kompas onderuitgehaald

In het leven, en dus ook in de politiek, wordt varen op het moreel kompas meestentijds als groot goed ervaren. Ook Vitale Kernen laat zich als volksvertegenwoordiger leiden door normen en waarden. Keuzes (lees: besluiten) moeten weloverwogen en secuur worden genomen. En dat is nu precies waar het aan schortte tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 mei.

Motie

Voordat we hieronder nader ingegaan op de aanleiding, pakt Vitale Kernen haar verantwoordelijkheid en dient daarom de eerstvolgende raadsvergadering een motie in. Met de motie verzoeken we het college tot het instellen van een commissie van raadsleden, met ondersteuning van een extern onafhankelijk bureau. Dit om door die commissie vast te laten stellen of de digitale besluitvorming over de komst van een composteerfabriek (bioboardfabriek) in Oude-Tonge, zorgvuldig tot stand is gekomen? Een en ander conform de tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming.

 

Hieronder zetten we uiteen hetgeen tijdens de raadsvergadering van 27 mei is gepasseerd en waarom Vitale Kernen het instrument van een motie gaat inzetten.

Herstemming

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 mei bracht Vitale Kernen een punt van orde in. Het punt van orde hield in dat de fractie van Vitale Kernen de gemeenteraad om herstemming verzocht over de komst van een composteerfabriek en bioboardfabriek in Oude-Tonge. De raadsvoorzitter, burgemeester Ada Grootenboer, boorde het verzoek echter meteen de grond in. Haar motivatie was: ‘Het genomen besluit voldoet aan de regels’. Zelfs de raadsleden kregen niet eens de ruimte van de voorzitter om te reageren op het voorstel van Vitale Kernen.

Chaos

Vitale Kernen vindt de stemming op donderdag 20 mei, eentje van hoge impact voor Goeree-Overflakkee. Door een technische storing is de online stemming echter niet transparant uitgevoerd. Combineer dit vervolgens met een aangekondigde schorsing van 5 minuten, die dan uiteindelijk niet in acht wordt genomen. Terwijl de meekijkende inwoners een zwart beeld kregen te zien. Waardoor de stemming derhalve niet openbaar te zien was en de chaos compleet.

Twijfels

Bij een fysieke vergadering was dit ongetwijfeld nooit op zo’n onbeholpen manier verlopen. Dan had iedereen gewoon keurig zijn stem uit kunnen brengen. Het digitale vergaderen heeft sowieso al zijn nadelen. En daarbij komen nu ook nog eens grote twijfels over de totstandkoming van een stemuitslag bij een voor de inwoners van Goeree-Overflakkee uitermate belangrijke stemming!

Moreel beroep

Vitale Kernen deed een moreel beroep op de andere fracties, door aan te geven ‘dat als we op deze wijze politiek blijven bedrijven het vertrouwen in onze lokale democratie een flinke knauw krijgt’. En dan niet zozeer gebaseerd op een uitslag, maar zeker de manier waaróp deze tot stand kwam. ‘We kunnen natuurlijk wel blijven roepen en bijeenkomsten organiseren voor een transparant bestuur, een gezicht naar de samenleving en vragen om participatie van onze bevolking, maar nu hebben we als politiek de mogelijkheid om te laten zien dat we daar ook daadwerkelijk werk van willen maken’, aldus Vitale Kernen-fractievoorzitter Johan de Vos.

Jiskefet

Eén van de eerste opmerkingen die Vitale Kernen van een kijker kreeg was, ‘dat het meer lijkt op Jiskefet dan serieuze besluitvorming’. Vitale Kernen wil dit niet, maar dit zou geen van de partijen moeten willen. Wanneer men de tijdlijn van de vergadering volgt, kunnen wij ons heel goed voorstellen dat de inwoners twijfelen of er correct en conform de wet is gewerkt. Bij een zo belangrijk besluit voor Oude-Tonge en omgeving, waarbij de voors en tegens nog eens heel dichtbij elkaar liggen, moét dat transparant verlopen.

Zoals aangegeven werd de oproep van Vitale Kernen afgeserveerd door de voorzitter. Aansluitend kondigde Vitale Kernen een motie over dit onderwerp aan om in deze vergadering te behandelen. Dit bleek niet mogelijk, ‘want dat staat de regels niet toe’…