Hier istie dan; de recreatievisie

GO noordrandAfgelopen donderdag is de recreatievisie in de gemeenteraad behandeld. Vitale Kernen vindt het een nogal hoogdravend stuk. Goeree-Overflakkee De Camargue van de delta,  Discover your coastal experience in GO en Top of the bill staat er in de visie. Vitale Kernen maakte de opmerking; wat motte de mensen hiermee?  Gelukkig wordt er nog een publieksversie gemaakt en kan de visie minder hoogdravend worden gepresenteerd, meer passend bij onze cultuur.

Vitale Kernen is met het uitgangspunt van de visie eens dat we veel te bieden hebben, dingen die we al hebben; mooie polders, natuurgebieden, rondom water, stranden enzovoort. Deze moeten dan wel door een organisatie worden uitgedragen die Top of the bill is, waar ondernemers én inwoners breed vertegenwoordigd zijn. Naar het idee van Vitale Kernen gaat dit bij de recreatieondernemers geen probleem zijn, maar het wordt een hele uitdaging om de inwoners erbij te betrekken.

Vitale Kernen heeft afgelopen weken 400 huisadressen persoonlijk bezocht en met bewoners in gesprek geweest. Heel duidelijk is dat er veel kritiek is op de directe woonomgeving: slecht onderhoud openbaar groen, wegen: direct de verantwoordelijkheid van de gemeente. Op veel plekken is het een pestzooi, veel verpaupering door leegstaande gebouwen en slecht onderhouden woningen en tuinen zowel particulier als in de sociale huursector.

De voormalige gemeente Oostflakkee draaide een programma Samen naar een mooiere gemeente. Verpaupering werd opgepakt, waar de Galathese Haven een praktisch voorbeeld is. Bewoners en eigenaren werden aangesproken, daar waar nodig werd er handhavend opgetreden. Vitale Kernen informeerde een paar maanden geleden bij het college; wethouder Markwat, naar een aantal Oostflakkeese dossiers waarin afspraken en stappen zijn gezet. Vitale Kernen ontving de boodschap van Markwat dat er vanaf 1 januari 2013 geen reet meer aan gedaan is. Termijnen zijn verlopen, afspraken niet gemonitord, rechtsgronden zijn verkwanseld.

In de recreatievisie wordt van de inwoner een inspanning verwacht. Dan zullen eerst de basisvoorzieningen op orde moeten zijn. Een basisvoorziening is niet alleen de toegankelijkheid, Wifi e.d., maar zeker ook eigen verantwoordelijkheden zoals keurig onderhoud van straten en openbaar groen. Actief mensen aanspreken op hun leefomgeving, verpaupering, simpel; ruim je pestzooi op! Daarbij moet naar het idee van Vitale kernen de tweedeling, die nu wordt gevoed, bij de inwoners niet nog eens meer worden aangewakkerd door het icoonproject Scharrenzee uit te voeren, een gebied met heel veel huizen rondom een water dat het Haringvliet met de Grevelingen verbindt (een project naar het idee van Zeelenberg architectuur).  Een project dat fysiek de gemeente splitst en de tweedeling aanwakkert.

Zoals eerder aangegeven is Vitale Kernen er een groot voorstander van, om heel het eiland de recreant aan te bieden, dit met de kwaliteiten die er zijn. Het uitgangspunt van Vitale Kernen is; het is niet moeilijk een eerste keer een recreant of toerist het eiland op te krijgen, maar een tweede keer is lastiger. Daar moeten we met z’n allen aan werken!