Hoe gaan we verwarmen?

Hoe gaan we verwarmen?
Hoe denkt het college invulling te geven aan het opgelegde rijksbeleid om woningen in de toekomst niet meer te verwarmen met aardgas? Deze vraag stond geagendeerd tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 november. Vitale Kernen vindt dat het Rijk de gemeente wel met een karweitje opzadelt. Een karweitje wat in Den Haag wordt bepaald en waar de gemeente geen zeggenschap over heeft. Een behoorlijke klus voor het college en de ambtenaren. Zie inwoners maar eens zover te krijgen zodat er draagvlak is om gezamenlijk te komen tot hoe, waar en wanneer.

Draagvlak
Een raadslid van Vitale Kernen woonde een paar weken terug een bewonersavond bij in Stellendam over de verduurzaming van deze kern. Slechts 15 van de ruim 3500 inwoners waren aanwezig in ’t Heagse Huus waarvan er een aantal ‘de armen over elkaar houding’ aannamen. En dit maakt het allemaal best moeilijk. Ook zal het lastig zijn om de, op verzoek van Vitale Kernen, aangepaste duurzaamheidslening onder de aandacht te brengen bij de ‘doe-het-zelvers’ waarvoor deze aangepaste lening is bedoeld.

Waterstof is geen zuurtjeswater
Er komen steeds meer technieken beschikbaar om woningen te verwarmen. Zoals bekend is Vitale Kernen heel kritisch over het gebruik van waterstof in woningen. Onze gemeente wil zich hiermee blijkbaar koste wat kost onderscheiden ten opzichte van andere gemeenten. Naast dat iedereen weet dat het maken van waterstof heel, heel, heel veel energie kost maakt Vitale Kernen zich ook zorgen over de veiligheid van waterstof in woonhuizen.

Vitale Kernen wordt zenuwachtig wanneer er in de besluitenlijst van het college staat dat er in principe medewerking wordt verleend aan Greenpoint Ontwikkelingsmaatschappij BV voor het bouwen van een proeffabriek met betrekking tot de productie van waterstof. Ook de bijeenkomst van de H2GO partners op de Haringvlietdam stelt Vitale Kernen niet gerust. Vitale Kernen is niet tegen waterstof, maar voelt zich wel verantwoordelijk voor de inwoners die –als het aan de H2GO partners ligt- hun huis gaan verwarmen met waterstof.
Vitale Kernen heeft tijdens de raadsvergadering concreet de volgende vraag gesteld aan het college, via portefeuillehouder Tea Both (CDA):
“Hoe gaat het college voorkomen dat er ongelukken gaan gebeuren met het produceren en toepassen van waterstof in de gebouwde omgeving? Los van de betaalbaarheid, continuïteit van levering en het voorkomen van een monopolie.”