Hoeveel mag een onsje meer zijn?

Aanstaande donderdag 8 april staat een voorstel op de raadsagenda waarmee het -met steun van de gemeenteraad- mogelijk wordt om een bioboardfabriek te bouwen op het bedrijventerrein in Oude- Tonge. Een zogenaamde Verklaring van geen bedenkingen wordt door het college gevraagd aan de raadsleden.

Losstaand van de reeds gestorte staalslakken op dit terrein is men voornemens om op deze slakken een fabriek te bouwen met compostering wat niet past binnen het bestemmingsplan. Het voorstel is dan ook aan de gemeenteraad om van het bestemmingsplan af te wijken.

Milieucategorie

De afwijkingen zijn naar de mening van Vitale Kernen aanzienlijk. Een veel groter terrein dan de toegestane 20.000 m2, aanzienlijk hoger dan de maximale 10 meter en niet het meest geringste de milieucategorie moet worden opgerekt van 3.2 naar 5.1 met de daarbij horende overlast van geur. De verwachting is dat er gemiddeld 170 verkeersbewegingen meer per dag zullen zijn door de aan-en afvoer van producten met vrachtwagens.

Vitale Kernen is voorstander om ondernemers de ruimte te geven, de slager vroeg vroeger ook of het een onsje meer mocht zijn. Maar Vitale Kernen verwacht dit ‘het onsje meer’ effect heeft op de leefomgeving van de inwoners van Oude-Tonge wat al een deuk heeft opgelopen door de vele windmolens in hun directe omgeving.