Hondenpoep en -belasting

In de gemeenteraad is weer volop gediscussieerd over de hondenbelasting. Nu weer omdat er uitlaatplekken verdwijnen en daarvoor in de plaats afvalzakjes en afvalbakken beschikbaar worden gesteld door de gemeente.

Vitale Kernen begrijpt de roering hierover. Er zijn meerdere belastingen waarover te discussiëren valt; de forensenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, precario, reclame belasting. Een aantal belastingen kennen we op ons eiland, anderen niet.

Ergernis

Zoals bekend geeft hondenstront veruit de grootste ergernis bij onze inwoners. Vitale Kernen wil best van de hondenbelasting af, zeker omdat deze ook gebruikt wordt voor sluitpost van de gemeentelijke begroting. Jaarlijks zo’n 330.000 euro.

Vitale Kernen vindt dat de hondenbelasting een doelbelasting behoort te zijn. Doelbelasting is een belasting waarvan de inkomsten de kosten dekt. Vooralsnog heeft de buitendienst van de gemeente nog volop werk aan de hondenpoep. Of je nu zakjes en afvalbakken of uitlaatplekken aanbiedt; geld kost het.

Vitale Kernen heeft de wethouder gevraagd om de daadwerkelijke kosten van de buitendienstmedewerkers inzichtelijk te maken, en aangegeven graag af te willen van de hondenbelasting als de hondeneigenaren nummer 1 van de ergernissen bij onze inwoners wegneemt.