Hoppa…… 400.000 euries

EuroVorig jaar was bijna iedereen op ons eiland in zijn nopjes toen bekend werd dat het NK-wielrennen in 2016 wordt verreden binnen onze gemeente. Een geweldig evenement waarmee Goeree-Overflakkee in het nieuws zal komen. Live worden beelden hiervan op televisie uitgezonden. Een enthousiaste groep met mensen is aan de slag gegaan om het evenement te organiseren, ondersteund door wethouder Trouwborst; een fietsfanaat én portefeuillehouder financiën.

Zoals inmiddels bij een ieder bekend, is Vitale Kernen kritisch op de uitvoering van beleid door wethouder Trouwborst. Vitale Kernen volgt de uitvoering met argusogen. De wethouder is ons te geheimzinnig over de bezuiniging van de zwembaden. Vreemde houding ten opzichte van de exploitanten van De Grutterswei en Dorpstienden. Buitengewoon positief over het gevoerde beleid binnen stichting Olympia (De Staver). Borstgeroffel omdat er zoveel is bezuinigd op de verenigingen, stichtingen en organisaties en niet in de laatste plaats binnen het sociaal domein.

Vandaar dat Vitale Kernen schriftelijke vragen heeft gesteld nadat Trouwborst 75.000 euro aan de gemeenteraad ter goedkeuring vroeg om het NK-evenement te doen slagen. Reden voor Vitale Kernen om te toetsen waarop de gevraagde centen zijn gebaseerd. Wat is de businesscase van de organisatie die redelijkerwijs wordt gemaakt bij dit soort evenementen?

Tijdens de behandeling van weer een extra krediet van 40.000 euro voor aanpassing van wegen en straten, kwam de aap uit de mouw; er is vooraf niet nagedacht over de kosten en waaruit deze moeten worden betaald. Er is géén businesscase, géén hoofdsponsor.

Bij de stukken zat een lijstje waarop de bedragen staan aangegeven die uit de gemeentekas moeten worden gehaald.

  • € 10.000 om de organisatie op de been te krijgen
  • € 60.000 uit de pot Eilandmarketing
  • € 75.000 uit het potje van de toeristenbelasting
  • € 14.000 inhuur derden
  • € 30.000 voor de vrijwilligers
  • € 40.000 voor aanpassing straten en wegen
  • € 10.000 representatiekosten
  • € 170.000 reservering garantstelling voor het te verwachte tekort

Hoe een geweldig evenement als het NK-wielrennen, met uitstekende marketingwaarden, als een molensteen door de gemeente moet worden gedragen omdat wethouder Trouwborst en het college hun zaakjes niet voor elkaar hebben. Conclusie: uitstekende performance extern, maar een bestuurlijke chaos intern.

Vitale Kernen realiseert zich dat nu -omdat de kosten gierend uit de hand lopen- de stekker uit het evenement te trekken het een enorme imagoschade zal veroorzaken aan ons eiland. Juist nu wij zoveel energie steken in onze naamsbekendheid.

Vitale Kernen zal na het evenement de politieke discussie aanzwengelen over het gevoerde financiële beleid van wethouder Trouwborst.