Houd de HAP open!

VKGO heeft tijdens de raadsvergadering van 4 juni 2015 een mondelinge vraag gesteld aan het college.
Deze vraag ging weer over de huisartsenpost (HAP) gevestigd in het ziekenhuis te Dirksland. Meerder malen heeft VKGO aan het college gevraagd zich in te spannen voor het behoud van de HAP in de nacht en in het weekend. Het college geeft iedere keer aan dat zei hierover niet gaan, is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente vindt het college.
VKGO constateert dat, in tegenstelling wat het college tot nu toe heeft aangegeven, er wel degelijk een samenwerking met de huisartsen is. Dit is bevestigd in een convenant wat op 26 mei is ondertekend tussen het college en de huisartsen.  Een convenant waarin is vastgelegd dat er meer wordt samengewerkt tussen de gemeente en de huisartsen.

Ons college: uit monde van wethouder De Jong, antwoordde opnieuw dat de gemeente hier op afstand staat. ” Het ondergetekende convenant met de huisartsen heeft niets te maken met de HAP”, aldus De Jong. Opvallend is dat in de krant is te lezen dat buurgemeenten zich wel inspannen voor het behoud van een HAP.

VKGO zal alles wat betrekking heeft op de HAP nauwlettend blijven volgen en indien nodig wederom het college om uitleg en aandacht vragen. VKGO vindt dat de HAP te allen tijde bereikbaar moet zijn voor een ieder en niet moet wachten tot een huisarts uit Klaaswaal naar Goeree-Overflakkee komt. We leven in 2015 en deze ontwikkeling is niet van deze tijd.