Huisartenpost dicht na 22.00 uur

HAPDirkslandVKGO heeft vernomen dat medio juni/juli 2014 de Huisartsenpost in het Van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirksland wordt gesloten na 22.00 uur voor huisbezoeken. Dit houdt in dat als men na 22.00 uur een huisarts nodig heeft op Goeree-Overflakkee deze niet meer op huisbezoek komt en wanneer men niet in staat is om op eigen gelegenheid naar de spoedeisende hulp/HAP te komen er een mogelijkheid is om 112 te bellen en te vragen om een ambulance. Een andere optie is de HAP in Klaaswaal te bellen en dan vragen aan de dienstdoende arts om op huisbezoek te komen.
De verwachting is dat de HAP sowieso gaat verdwijnen en dat men dan aangewezen is op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Dirksland. Daar is dan een diensdoende arts van het ziekenhuis die men kan consulteren. Deze heeft ook de zorg voor de patiënten in het ziekenhuis. Men moet zich dan wel bij de spoedeisende hulp kunnen melden.

Zoals bekend zijn de aanrijtijden van de ambulance op Goeree-Overflakkee al geruime tijd een punt van aandacht. Als de enige ambulance in de nacht wordt ingezet voor HAP werkzaamheden er geen 112 ambulance meer beschikbaar is. Een andere ambulance moet van elders komen en dat kan lang gaan duren. VKGO maakt zich dan ook grote zorgen over de zorg voor onze inwoners en hoopt dat de voorgenomen sluiting, wordt heroverwogen.

Vragen aan het college