Huisartsen Den Bommel ontevreden

Vitale Kernen heeft afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering vragen gesteld;

-Waarom heeft de voorzitter van het college en de gemeentesecretaris geen initiatief genomen om te komen tot een constructief gesprek met de huisartsen nadat zij hiertoe het nadrukkelijke verzoek hebben gekregen?

-Deelt het college de mening dat er een volwaardige huisartsenpraktijk binnen de kern Den Bommel moet blijven en als het op de huisvesting aankomt het college een optimale inspanning dient te leveren?

Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van een verontrustende email begin december 2016 die de fractievoorzitters van de politieke partijen van de gemeente Goeree-Overflakkee ontvingen van de huisartsen uit Den Bommel. De aanleiding van de email is het moeizame proces om te komen tot het behoud van de huisartsenpraktijk met apotheek in Den Bommel.  Al vele jaren nemen de huisartsen initiatieven en zitten aan bij overleggen om te komen tot een praktijkruimte die aan de eisen voldoet. In de loop van de jaren gaat de communicatie steeds moeizamer. Vele kosten zijn inmiddels door de huisartsen gemaakt.

Naar aanleiding van de genoemde email van de huisartsen heeft Vitale Kernen deze mail per direct doorgestuurd naar de voorzitter van het college en naar de gemeentesecretaris, met daarbij het mondelinge verzoek aandacht te schenken aan deze mail en in overleg te treden met de huisartsen.

Echter het verzoek van Vitale Kernen heeft niet met gewenste resultaat blijkt uit de reactie van de huisartsen op de vraag van Vitale Kernen op 6 februari 2017, of er inmiddels een constructief overleg heeft plaatsgevonden.

Vitale Kernen verbaast zich over de behandeling van dit dossier door wethouder De Jong. Wethouder De Jong is weliswaar kernwethouder van de kern Den Bommel, maar niet de direct verantwoordelijke binnen het college over ruimtelijke ordening, grondbeleid of accommodatiebeleid.

Huisartsen geven aan graag hun praktijk in Den Bommel te willen blijven uitoefenen en zouden het zeer spijten wanneer dit niet meer mogelijk is.