Huisjesmelkers lastig gemaakt kamers te verhuren

Al jaren is het menigeen een doorn in het oog dat reguliere woningen worden verhuurd aan arbeidsmigranten. Vitale Kernen realiseert zich dat er zeker voorbeelden zijn waar de huisvesting van deze werknemers op een goede en passende manier plaatsvindt. Echter in de veelal kleinere kernen zijn er ongewenste situaties waar tot voor kort weinig of niets aan te doen was.

Paraplubestemmingsplan

Onder grote druk van Vitale Kernen is er afgelopen donderdag een zogenaamde Paraplubestemmingsplan aangenomen waardoor het onmogelijk is om in reguliere woningen, van zogenoemde huisjesmelkers, kamers te verhuren.

Voor het huisvesten van arbeidsmigranten wordt verder nieuw beleid gemaakt. Vooruitlopend hierop loopt er een procedure om arbeidsmigranten te huisvesten in het buitengebied bij een tuinder in de agrarische sector.