Huisvesting arbeidsmigranten

Nadat de PvdA al eerder aandacht vroeg voor de huisvesting van arbeidsmigranten, doet Vitale Kernen dit opnieuw door mondelinge vragen te stellen aan het college. Een eerdere motie van de PvdA riep destijds op om de arbeidsmigranten fatsoenlijk te huisvesten.

Handhaving

Vitale Kernen ging er vervolgens vanuit dat dit een vrij eenvoudige handhavingstaak zou worden, echter uit de praktijk blijkt dit niet. Zo is geconstateerd dat er binnen één dag 15 matrassen in één woning worden binnengebracht en daar evenveel mensen worden ondergebracht. Maanden later is er nog steeds sprake van een situatie waarbij de sociale- en veiligheidsaspecten onvoldoende en onverantwoord zijn. Vitale Kernen roept het college daarom op te handhaven volgens de vastgestelde beleidsnotitie Huisvesting Buitenlandse Werknemers.

Vier

In die notitie staat onder meer dat er niet meer dan vier arbeidsmigranten per woning worden gehuisvest. Ook is het mogelijk maximaal 15 mensen te huisvesten bij de opdrachtgever, indien dit een agrarisch bedrijf betreft.