Hygiëne zwembad De Staver

Vitale Kernen heeft tijdens de raadsvergadering van 6 september 2018 om alle kwaliteitsmetingen en rapportages van zwembad De Staver van april 2018 tot heden gevraagd. Deze zijn onlangs door het college ter beschikking gesteld. De metingen en rapportages zijn door Vitale Kernen bij een aantal externen ter beoordeling aangeboden.

Hygiëne

Vitale Kernen heeft een kwaliteitsrapportage ontvangen over de hygiëne van de vloeren van zwembad de Staver, waarvan ze zenuwachtig wordt. In deze rapportage van mei 2018 staat dat de algemene hygiënische toestand van de vloeren slecht was. De verschillende soorten bacteriën waren niet telbaar vanwege de hoge overschrijdingen.

Hoewel de VVD, bij monde van mevrouw Rijerkerk, vindt ‘dat het rare vormen begint aan te nemen’ hoe Vitale Kernen hun wethouder Berend-Jan Bruggeman onder druk zet en ‘dat Vitale Kernen dit binnenskamers maar met hun wethouder moet bespreken’, vindt Vitale Kernen het onderwerp te belangrijk om binnenskamers te houden.

Transparantie

Vitale Kernen legt de opmerkingen van mevrouw Rijerkerk dan ook naast zich neer en gaat volhardend in de openbaarheid door met het aandacht vragen voor het zwembad. Vitale Kernen wethouder Berend-Jan Bruggeman ervaart dit overigens niet als druk maar als transparantie wat bij Vitale Kernen hoog in het vaandel staat. Vandaar dat Vitale Kernen nadrukkelijk ook nu weer tijdens een openbare raadsvergadering aanvullende vragen stelde aan het college over wederom de hygiëne van de vloeren van zwembad De Staver.

Er is nog veel onduidelijk aangaande de gezondheidsaspecten van zwembad De Staver. Vitale Kernen wil zo snel mogelijk helderheid. Zwembad De Staver moet een zwembad zijn waar zonder problemen kan worden gezwommen!