In het verkeerde keelgat geschoten

Wielrennen3Vorige week werden de raadsleden van de gemeente Goeree-Overflakkee uitgenodigd door het bestuur van de stichting NK-wielrennen om de stand van zaken van het evenement te vernemen. Naast een aantal interessante onderdelen ging de belangstelling van Vitale Kernen zeker uit naar de financiële stand van zaken. Vitale Kernen is enorm gerust gesteld door de voorzitter, heer Bert Zwanenburg. ,,Als het een beetje meezit behalen we een winst van 75.000 euro,“ waren zijn woorden. Vitale Kernen hoopt het van harte dat de nu beschikbare €428.000 door de gemeente wordt teruggebracht naar €258.000, doordat er geen gebruik wordt gemaakt van de garantstelling van €170.000. Blijft er nog een stevig bedrag over dat niet voor andere zaken kan worden ingezet.

Desalniettemin heeft Vitale Kernen tijdens de recente openbare raadsvergadering mondelinge vragen gesteld aan de politiek verantwoordelijk wethouder; de heer Trouwborst. De vragen richtte zich voornamelijk op de houding van de personen binnen de stichting NK-wielrennen om de benodigde centen binnen te krijgen. Lesley Wolters is degene die verantwoordelijk is voor de side-events. Vitale Kernen ontving berichten vanuit verenigingen en stichtingen uit Oude-Tonge, die aangaven geen medewerking te gaan verlenen aan het evenement. Gewoon door het feit dat de verenigingen en de stichtingen alleen het risico dragen en de opbrengsten naar het NK-wielrennen dienen te gaan. Iedereen begrijpt dat deze houding en standpunt van de heer Lesley Wolters de relatie verstoord. Wethouder Trouwborst informeerde ons dat de verenigingen en stichtingen weer in gesprek zijn.

Ook stelde Vitale Kernen vragen over een e-mail van de voorzitter van het NK-wielrennen, de heer Bert Zwanenburg, aan de voetbalverenigingen op ons eiland. Hierin is namelijk de volgende alinea opgenomen:

“De founders van het evenement (juist: jullie sponsoren) vragen zich inmiddels af: “ de verenigingen hebben zeker een volle clubkas, dus hoeven ze het NK niet te helpen. Misschien is sponsoring dan ook te heroverwegen” Dit is wat ik nu om me heen hoor, dus wilde ik jullie dit toch even meegeven”.

Een alinea die bij vele voetbalverenigingen en ook bij Vitale Kernen in het verkeerde keelgat is geschoten. Een direct dreigement aan de verenigingen en beschamend voor de vele sponsoren die nergens vanaf weten. Ook hiervan was wethouder Trouwborst op de hoogte en informeerde de raad dat deze alinea in een emotie was geschreven en er inmiddels een ‘herstelmail’ naar de verenigingen is verzonden.