Inspanning gemeente gewenst om vergrijzing tegen te gaan

Op verzoek van de gemeenteraad onderzocht de rekenkamer of het gevoerde beleid door de gemeente de vergrijzing op het eiland en vitaliteit van de dorpskernen beïnvloeden. Vitale Kernen is van mening dat de rekenkamer een goed rapport heeft opgesteld, waarin duidelijk aangegeven wordt wat er zoal komt kijken bij ontgroening/vergrijzing van onze gemeente.

Succes

Veel wordt er gedaan om de ontgroening en vergrijzing tegen te gaan, en met enig succes. Ons eiland is van krimp naar groei gegaan voor wat betreft het aantal inwoners. Het CBS voorspelt een verdere groei van 1.6% in 2035. Terwijl in onze regio er een groei wordt voorspeld van 21% in de gemeente Zuidplas en een krimp in de gemeente Albrandswaard van 2.8% in 2035.

Hoger aantal

Goeree-Overflakkee neemt geen genoegen met de voorspelling van 1.6% en zal zich inspannen om uiteindelijk uit te komen op een hoger aantal inwoners. Tijdens het bespreken van het rapport binnen de gemeenteraad wees Vitale Kernen er weer op dat er specifiek rekening gehouden moet worden met de kleinere kernen. De vitaliteit, de demografische opbouw is belangrijk, daar moet op gestuurd worden, zoals aangegeven in het rapport van de rekenkamer is dit ook het beleid van de gemeente Goeree-Overflakkee.