Inspraak nieuw bestemmingsplan Nieuwe-Tonge

Nieuwe-TongeKerkringDe kern van Nieuwe-Tonge, inclusief het bedrijventerrein De Tram, krijgt een nieuw bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft voor alle percelen binnen het plangebied aan waarvoor het mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd. Het voorontwerp bestemmingsplan voor de kern van Nieuwe-Tonge met bedrijventerrein De Tram ligt vanaf 27 februari zes weken ter inzage. Als u het niet eens bent met bepaalde onderdelen van het voorontwerp bestemmingsplan, dan kunt u tijdens deze inzagetermijn een inspraakreactie indienen.
Op woensdagavond 6 maart wordt een inspraakavond gehouden in Ons Dorpshuis (Korteweegje 14 in Nieuwe-Tonge). De ontvangst is vanaf 19.00 uur, de presentatie start om 19.30 uur. Tijdens de avond wordt het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe-Tonge gepresenteerd. Na de presentatie kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken en schriftelijk indienen.

Waarom een nieuwe bestemmingsplan
Bestemmingsplannen moeten regelmatig geactualiseerd worden. Het bestemmingsplan bepaalt mede wat er de komende tien jaar gebouwd mag worden in het plangebied. Het huidige bestemmingsplan vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan voor Nieuwe-Tonge. In het voorontwerp bestemmingsplan zijn enkele nieuwe ontwikkelingen, via een wijzigingsbevoegdheid, mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien
Het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe-Tonge kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan te vinden op de website van de gemeente (www.goeree-overflakkee.nl) en op de landelijke voorziening  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op het voorontwerp bestemmingsplan kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk een inspraakreactie worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. Een inspraakreactie kan leiden tot aanpassingen in het voorontwerp bestemmingsplan.

Inspraakavond
Op woensdagavond 6 maart wordt een inspraakavond georganiseerd in Ons Dorpshuis (Korteweegje 14 in Nieuwe-Tonge). De ontvangst is vanaf 19.00 uur, de presentatie start om 19.30 uur. Tijdens de avond wordt het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe-Tonge gepresenteerd. Na de presentatie kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken en schriftelijk indienen.

Vervolg bestemmingsplanprocedure
Na de verwerking van de inspraakreacties wordt het ontwerp bestemmingsplan opnieuw voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. Het nieuwe bestemmingsplan wordt naar verwachting in juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.