Inwoners Achthuizen en Melissant ontevreden

Achthuizen

Ale vele jaren klagen inwoners van de kern Achthuizen over het zwaar verkeer door hun dorp. De ontsluiting van het dorp gaat over dijken die erg smal en niet gefundeerd zijn, en zodoende niet geschikt voor groot en zwaar transport dat daar wél dagelijks gebruik van maakt. Met als resultaat onveilige situaties voor de inwoners en schade aan de dijkwoningen.

Bij een omleidingsroute dwars door Achthuizen beklimmen de inwoners derhalve telkens de barricades. Toezeggingen door het college om structureel het zwaar verkeer te vermijden door de kern Achthuizen laat echter lang op zich wachten.

Melissant

Tussen de kernen Dirksland en Melissant werkt de provincie aan het veilig maken van de N215, door het verkeer te scheiden tussen snel en langzaam verkeer. Dat daarbij enige overlast wordt veroorzaakt krijgt alle begrip. Geconstateerd is echter dat er nauwelijks met de inwoners van Melissant gecommuniceerd is over de veranderingen.

De bushalte bij het tunneltje is van de ene op de andere dag tijdelijk verplaatst naar de rotonde, bewegwijzering om daar te komen ontbrak en ontbreekt nog steeds. De ontstane situatie wordt als onveilig ervaren doordat de twee rijbanen, van de nieuwe weg en de oude weg, door de gebruikers van het openbaar vervoer moeten worden overgestoken.

Met het aanpassen van de N215 verandert ook de entree van het dorp Melissant. Hoe deze inrichting vorm krijgt is niet of niet voldoende gecommuniceerd met de inwoners.

Vitale Kernen heeft zodoende de volgende vragen voor het college:

  1. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat de kern Achthuizen wederom wordt gebruikt voor een omleidingsroute?
  2. Wanneer wordt het verboden dat doorgaand zwaar verkeer gebruik maakt van de kern Achthuizen?
  3. Wanneer gaat de gemeente zorgen voor duidelijke bewegwijzering naar de nieuwe bushalte bij Melissant?
  4. Komen er nog extra maatregelen om de veiligheid van de OV- gebruikers bij het oversteken van de N215 (Melissant oud en nieuw) te vergroten?
  5. Wanneer gaat de gemeente de inwoners van Melissant informeren over de nieuwe vormgeving van de entree van hun dorp?