Inwoners worden eigenaar van Fort Prins Frederik

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft een meerderheid van de gemeenteraad het besluit genomen om Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat aan te kopen. Die gelegenheid deed zich voor omdat de huidige eigenaar na ruim anderhalf jaar het voor gezien houdt. Al jarenlang is er sprake van een onwerkbare situatie op ‘t Fort. Een verstoorde relatie tussen een aantal eigenaren die zonder vergunning woningen hebben gebouwd en de gemeente.

In de periode 1998 tot 2002 deelde de toenmalige eigenaar ‘t Fort op in kavels. Kavels met daarop een chalet werden in de markt gezet en verkocht. De gemeente stuurde een brief naar de nieuwe eigenaren dat er geen bebouwing is toegestaan. Het bleef echter bij die ene brief. Er werd niet adequaat gehandhaafd. In de loop van de jaren is het historisch gedeelte van ‘t Fort in verschillende eigendommen gekomen.

Verpaupering

Er ontstond verpaupering en ongewenste situaties, veelal in de persoonlijke sfeer. Voormalig burgemeester van de gemeente Middelharnis heeft als mediator haar inspanning geleverd om tot normale verhoudingen te komen. Resultaat was slechts van korte duur, twee weken. Toen was bijna dagelijks politietoezicht noodzakelijk.

Nadat nog eens in januari 2014 het projectplan in de gemeenteraad  van Goeree-Overflakkee werd vastgesteld, was de sfeer binnen ‘t Fort nog steeds niet bepaald constructief te noemen. Een nieuwe eigenaar moest de problemen oplossen, zo was de mening van velen. Helaas trekt ook deze nieuwe eigenaar na een korte tijd de stekker eruit.

Nu, december 2017, zowat vier jaar na het vaststellen van het projectplan, heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van ‘t Fort door de gemeente. Een aankoop die voor Vitale Kernen noodzakelijk is, willen we Fort Prins Frederik in ere herstellen. Een fort met cultuurhistorische bebouwing.