Kennisgeving overlijden Johan de Vos

Met intens verdriet hebben wij vernomen dat ons boegbeeld
Johan de Vos op 19-04-2022 is overleden. Johan laat een
prachtige staat van dienst achter waarin passie voor de
gemeentelijkepolitiek tekenend was.

Een beminnelijk mens die wij onnoemelijk zullen missen en
waarbij het onmogelijk is om de waardering onder woorden te brengen wat Johan als mens, collega en als fractie voorzitter voor VKGO heeft betekend.
Wij zullen Johan eren door zijn werk voort te zetten, sterk en verenigd.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Jacqueline, (klein)kinderen en naasten en wensen hen veel steun toe in het afscheid nemen en bij het verwerken van dit verlies.

Namens Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

Voorzitter, Leo Schellevis
Secretaris, Wilma de Bruine