Kaalslag huishoudelijke hulp

Wmo hbhhIn de zomer werd VKGO geconfronteerd met problemen in de toekenning van de uren huishoudelijke hulp. Ondanks het reces klommen wij in de pen. Na lang wachten werd wethouder De Jong gedwongen tot een antwoord: ,,Wij erkennen de problemen en spreken de organisaties erop aan.” Aha, wat een actie. Twee schriftelijke vragen van andere fracties later. Het is ondertussen half oktober: ,,Er komen herstelgesprekken.” Onderwijl heeft VKGO nog steeds contact met zorgmedewerkers en hun klanten. Die horen en zien niets en de problemen stapelen zich op. Onze wethouder loopt nog steeds de wekelijkse avondvierdaagse in het gemeentehuis en maakt zich blijkbaar geen zorgen.

Tijden de Begrotingsraad 2015 (13 november) komt de heer Polak inspreken. Er wordt nog gekort op de uren en van het beloofde herstelgesprek is niets terechtgekomen. De wethouder reageert erop als men niet tevreden is kan men de thuiszorg hierop aanspreken of een klacht indienen. In de beschouwingen die daarna worden gehouden komt het probleem van de heer Polak wel ter sprake maar een echte actie ontbreekt weer.

We vragen in onze beschouwingen om alle middelen beschikbaar te houden voor de invoering van de participatiewet. Nee hoor…. Men hoort nog van ons…