VKGO-kandidaten gemeenteraadsverkiezingen – 21 maart 2018

> Volledige kandidatenlijst Vitale Kernen


JOHAN DE VOS (lijsttrekker)

Mijn naam is Johan de  Vos, geboren op 20 april 1958 te Middelharnis, en woon aan de Koninginnelaan 9 te Sommelsdijk. Ik ben  getrouwd met Jacqueline Holleman uit Nieuwe-Tonge. We hebben 3 kinderen en inmiddels ook 2 kleinkinderen. Vanaf januari 1980 ben ik werkzaam bij de politie.

Vanaf 2006 tot 2013 zat ik in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Middelharnis, voor de lokale partij VDB 78. In 2013 is de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee ontstaan en is een aantal lokale politieke partijen samengevoegd. Hierdoor is Vitale Kernen Goeree-Overflakkee ontstaan. Sinds 2013 ben ik raadslid voor Vitale Kernen.

In mijn huidige functie als raadslid heb ik de portefeuilles ruimtelijke ordening, verkeer, milieu, openbare orde en veiligheid onder mijn hoede. Wij zijn nu in de huidige raad vertegenwoordigd met drie raadszetels, te weten Willy Heintjes, Binic Vreugde en ik.

Ik ben de politiek ingegaan omdat ik  een heleboel zaken op Goeree-Overflakkee zag gebeuren, waarmee ik en vele andere inwoners met mij, het niet eens waren. Je kunt dan gaan mopperen of juist proberen er iets aan te veranderen. Als gekozen volksvertegenwoordiger heb je de mogelijkheid mee te denken, te beslissen en plannen te ontwikkelen. Dit was en is mijn drive om de politiek in te gaan en te blijven.

Ik heb gekozen voor een lokale politieke partij omdat het landelijk beleid niet hoeft te worden gevolgd. Je kunt zo de plaatselijke belangen beter behartigen dan bij een landelijke politieke partij.

Als ik word herkozen zal ik iemand zijn die zich 100 % inzet om Goeree-Overflakkee leefbaar te houden. Daarmee bedoel ik leefbaarheid in alle kernen groot en klein en de veiligheid van de inwoners te waarborgen en te verbeteren. Ook zal ik de aanrijtijden van ambulance, politie en brandweer en de positie van de vrijwillige brandweer nauwlettend in de gaten blijven houden.

De situatie met betrekking tot de veiligheidsregio heeft tevens mijn kritische aandacht en daar waar mogelijk, trachten bij te sturen. De veiligheid en de doorstroming op de N59 en N57 hebben mijn aandacht en ik heb hierop meerdere malen gewezen tijdens de raadsdebatten. Tevens vind ik het belangrijk de identiteit van Goeree-Overflakkee te behouden en te waarborgen voor de volgende generaties.

Een grote teleurstelling tijdens mijn huidige raadsperiode is het windmolendossier. We hebben van de provincie een verplichte windopgave gekregen. Wij als Vitale Kernen hebben geprobeerd de windmolens in Nieuwe-Tonge ( Battenoerd) en Oude-Tonge op een andere locatie te laten plaatsen, namelijk aan de Noordrand. Ruim 2100 handtekeningen van verontruste inwoners was voor de andere politieke partijen geen signaal om een heroverweging te maken. Jammer, een mogelijk gemiste kans.

Maar desondanks hoop ik ook de komende jaren er voor de volle 100 % voor te kunnen blijven gaan!


WILLY HEINTJES

Vanaf 2006 ben ik, Willy Heintjes, actief in de lokale politiek. Begonnen bij de Vrije Lijst Oostflakkee (VLO) binnen de voormalige gemeente Oostflakkee. De VLO was mede opgericht door mijn vader Piet Heintjes. Eind 2012 is de VLO opgegaan met de andere lokale partijen van de voormalige gemeenten en hebben we Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) opgericht.  De enige echte lokale politieke partij op ons eiland.

De afgelopen vijf jaar heeft Vitale Kernen in de oppositie gezeten. Desondanks zie ik dat we wel degelijk invloed hebben. Het is hard werken om onze punten te maken in de raad en deze iedere keer weer helder verwoorden op de website van Vitale Kernen. En niet alleen in verkiezingstijd. Nee, vijf jaar lang aan één stuk door. Na iedere raadsvergadering plaatsen we een beschouwing op onze website en Facebookpagina, zodat onze kiezers weten wat er namens hen ondernomen is.

Natuurlijk zit ik liever in de coalitie, die draaien direct aan de knoppen en weten veel meer van de hoed en de rand. Maar om in de coalitie te komen moeten er veel stemmen op Vitale Kernen worden uitgebracht. In de raadsperiode 2014-2018 waren wij met drie man vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Vitale Kernen mikt echter op vier zetels voor de komende vier jaar. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken omdat wij de partij zijn die echt naar de inwoners luistert en rekening houdt met iedereen!

Ik zou graag nog vier jaar mijn bijdrage willen leveren aan de uitvoering van ons verkiezingsprogramma, daarna stop ik ermee. Een programma dat helemaal bij mij past. In ons programma staat de ‘man uit de straat’ op nummer 1, verenigingen en stichtingen op 2, op 3 staat de leefbaarheid van onze dorpen, 4de ons mooie eiland en onze gemeente. In deze volgorde wil ik me daar nog vier jaar voor inzetten.

Wat ik leuk vind is dat onze dochter Loes ook op de lijst staat van Vitale Kernen, op de negentiende plaats. Niet op een verkiesbare plaatst, nu niet, maar je weet maar nooit. In de voetsporen van opa?


BINIC VREUGDE

Ik ben Binic Vreugde en sta op de derde plaats van de kieslijst van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VK-GO). Ik ben 51 jaar, gehuwd en vader van twee lieve dochters. Ik woon al 25 jaar in Middelharnis en ben een geboren Brabander.  Ik werk bijna 30 jaar in het onderwijs. Eerst was ik werkzaam in het primair onderwijs en nu in het voortgezet onderwijs.  Thans ben ik werkzaam op het Life College te Schiedam als kerndocent en studeer aan de HU.

Ik heb het MBO gedaan in de economische sfeer en ben daarna in het HBO naar de PABO gegaan. Vervolgens heb ik opleidingen gevolgd voor:  intern begeleider, zorgdocent, ICT-coordinator en de studie tot schoolleider. Nu ben ik bezig met een opleiding met de specialisatie: onderbouw voortgezet onderwijs.

Bestuurlijke en management ervaring heb ik in de afgelopen jaren opgedaan door bestuurslidmaatschap van de R.K.K. te Middelharnis en bestuurslid van de parochie de Heilige Familie.

Ik heb 12 jaar ervaring als raadslid. Mijn beleidsterreinen zijn: het sociaal domein ,onderwijs en algemeen bestuur en financiën.

Ik ben in de politiek gestapt omdat ik daadwerkelijk iets wilde betekenen voor de gemeenschap. Alleen stemmen op een partij vond ik te weinig, vandaar dat ik tot de lokale politiek ben toegetreden.

Ik ben van mening dat de landelijke politiek ver van het dagelijks leven staat en vandaar dat ik de stap heb gezet tot een lokale partij. Lekker dichtbij en herkenbaar.

Als ik in de raad gekozen word, dan kan Goeree-Overflakkee van mij verwachten  dat ik er alles aan ga doen om “samenwerking” tussen mensen en “talenten” van mensen te bevorderen. Voor en door mensen is een belangrijk motto. Ik ga er vanuit dat de nieuwe raad meer in harmonie gaat werken voor ons eiland. In harmonie bedoel ik met wederzijds respect voor iedereen.


AKKIE KROUWEL

Mijn naam is Akkie Krouwel- Plantenga en ik sta op plaats 4 van de lijst van Vitale Kernen Goeree Overflakkee. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen die inmiddels alle drie het huis uit zijn en ben sinds 1990 woonachtig in Melissant.

Ik ben geboren op 16 april 1955 in een klein dorpje in Friesland genaamd Hitzum. Toen ik 3 was zijn mijn ouders verhuisd naar Nijkerk, waar ik de middelbare school in Amersfoort heb gevolgd. Na mijn VWO diploma gehaald te hebben aan het Corderius College te Amersfoort heb ik de opleiding voor logopedie in Leiden gevolgd en ben als logopediste werkzaam geweest bij verschillende schooladviesdiensten. Als laatste bij de SAD te Rotterdam. Door de werkzaamheden van mijn man hebben we 5 jaar in de Verenigde Staten gewoond. Een geweldige tijd, waar we veel vrienden aan over gehouden hebben.

Vanuit de Verenigde Staten zijn we in Melissant beland, waar we nog steeds met veel plezier wonen. In Melissant ben ik vanaf het ontstaan van de dorpsraden tien jaar lang lid geweest van de dorpsraad Melissant. De laatste zeven jaar als secretaris. In die tijd hebben we  als dorpsraad veel in Melissant bereikt en dienden we als voorbeeld voor andere dorpsraden.

Ik was ook lid van de steunfractie van Gemeentebelangen, een lokale partij in de gemeente Dirksland. Als steunfractielid heb ik zitting gehad in de commissie voor Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening. Toen de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee fuseerden, fuseerden er ook 3 lokale partijen, waaronder Gemeentebelangen, tot de nieuwe lokale partij Vitale Kernen Goeree Overflakkee. Sinds die tijd ben ik lid van Vitale Kernen en neem deel aan de fractievergaderingen.

Ik ben bewust lid geworden van een lokale partij omdat ik de landelijke politiek te ver af vind staan van wat er lokaal speelt. Ik wil ook niet voor een specifieke groep mensen opkomen, maar voor iedereen. Verder vind ik samenwerking erg belangrijk, in je eentje begin je niet zoveel, maar met meerdere mensen kun je heel wat voor elkaar krijgen. Het motto van Vitale Kernen ‘voor en door mensen’ spreekt me ook erg aan. En  goede communicatie is voor mij ook erg belangrijk.

Mocht ik tot raadslid gekozen worden dan zal ik me inzetten voor de leefbaarheid van alle kernen en daar valt niet alleen het voorzieningen niveau of de veiligheid onder, maar ook het zorgen voor een gezonde leefomgeving.


BEREND-JAN BRUGGEMAN

Mijn naam is Berend-Jan Bruggeman. Ik sta op plaats 5 van de lijst van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO). Ik woon in Oude-Tonge. Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond en aanvullend de opleiding overheidscontroller gevolgd. Mijn kennis gebruik ik voornamelijk voor het aansturen van gemeentelijke sociale diensten. De laatste jaren doe ik dat bij het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam. Daar werk ik als businesscontroller, het leuke van dit vakgebied is dat je je niet alleen met financiën bezig bent, maar -voornamelijk- met processen en organisatie inrichting.  Hoe een gemeente werkt en functioneert is mij dus wel duidelijk en dat is wel erg handig als je gemeentelijke politiek wilt bedrijven.

Mijn politieke ervaring is gestart bij de Vrije Lijst Oostflakkee. Met deze enthousiaste club mensen kwam ik aanraking bij een burgeravond over het minimabeleid van Oostflakkee. Aangezien ik hier beroepsmatig wel iets over kon vertellen werd ik uitgenodigd op een fractievergadering. Door de manier van werken en de daar uitgestraalde wil om echt iets voor je dorp te betekenen ben ik enthousiast geraakt.  Voor ik het wist, stond ik op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Toen ik in de raad kwam gaf de partij mij gelijk het vertrouwen om ook het fractievoorzitterschap op me te nemen.

De doelstellingen waarmee ik toen de raad ben ingestapt, namelijk zorgen dat de leefbaarheid in je omgeving op een goed peil blijft, heb ik nog steeds. Daarom ben ik ook secretaris bij de schaakvereniging Oostflakkee, doe vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging DBGC en ben penningmeester van het welzijnsfonds Oostflakkee. Ik sta dan ook helemaal achter de slogan: “de maatschappij dat ben jij!”

Nu voor de tweede maal op de lijst bij Vitale Kernen. Vorige keer behaalden we 3 zetels, dat was voor mij onvoldoende om een raadszetel te bezetten, maar ik heb me in de afgelopen 5 jaar wel in kunnen zetten als voorzitter van het bestuur. Dus ik weet wel wat er speelt en zie ook echt veel mogelijkheden tot verbetering. Communicatie (en dan met name de manier waarop) naar de inwoners is daarvan een praktisch voorbeeld.

Keuzes over je gemeente worden gemaakt in de lokale politiek. Dat betekent dat ik me voor de lokale politiek wil inzetten, los van landelijke politiek door logisch na te denken over zaken die van belang zijn voor de inwoners van Goeree-Overflakkee.

De financiële middelen stellen grenzen aan de mogelijkheden.  Maar het belangrijkste doel; binnen Goeree-Overflakkee elke kern op gelijke wijze benaderen, zodat het in elke dorp leuk wonen en leven is met voldoende voorzieningen, moet haalbaar zijn.

Daarbij hoeven we niet alles te laten regelen door de gemeente, maar maken ook gebruik van initiatieven van de inwoners. Wat betreft Vitale kernen Goeree-Overflakkee wordt die ruimte gegeven. Ik verheug me erop om hier aan mee te mogen werken. Kunnen wij op uw stem rekenen?