Kerkpaden moeten bewaard blijven

De Ouddorpse bevolking vraagt via de sociale media regelmatig aandacht voor de zogenaamde Kerkpaden. Van oorsprong zijn dit paden die, lopend vanuit het buitengebied, de kortste weg naar de kerk in het dorp waren. In het verleden waren er zo’n twintig van die paden rondom Ouddorp.

Cultuurhistorisch

Nu ontving de gemeenteraad een brief met daarin de oproep voor het behoud van een aantal van deze paden. Vitale Kernen ondersteunde de oproep vanuit de Ouddorpse bevolking tijdens de openbare raadsvergadering, door het college nadrukkelijk te verzoeken een aantal paden -met cultuurhistorische waarden- te benoemen.  Waardoor deze paden blijven bestaan en niet teloorgaan.