Keutel ingetrokken

Wat nog nooit in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee plaatsvond, gebeurde vorige week wel. Bij het vaststellen van de agenda deed fractievoorzitter Van Papeveld (CDA), namens de partijen CU en SGP het voorstel om over alle agendapunten meteen een besluit te nemen. Dit terwijl het een oordeelsvormende vergadering betrof. De andere partijen werden hierdoor in één keer monddood gemaakt.

Verbolgen

Vitale Kernen, als ook de andere partijen (met uitzondering van de VVD), was zeer verbolgen over het voorstel van Van Papeveld. Vandaar dat bij de aankondiging hiervan op initiatief van Vitale Kernen per direct de vergadering werd geschorst. Hiermee werd een heel duidelijk signaal afgegeven door de oppositiepartijen, die dit niet accepteerden. Door dit ongebruikelijke voorstel van het CDA wordt misbruik gemaakt van het democratisch systeem. Het voorstel om de agenda aan te passen werd daarom onder grote druk van de oppositie teruggedraaid.

Agendacommissie

Bij het samenstellen van een agenda voor de raadsvergadering wordt ruim een week voor de vergadering door de fractievoorzitters van de tien politieke partijen een agenda samengesteld en wordt bepaald of een onderwerp beeldvormend, oordeelsvormend of besluitvormend is. De samenstelling van deze agendacommissie noemt men het presidium en is ook democratisch; dus een meerderheid bepaalt de agenda. De fractievoorzitters van de partijen CDA, CU en SGP hebben geen meerderheid in het presidium, dus krijgen niet altijd hun zin bij het indelen van de agenda. Echter in de gemeenteraad hebben de partijen CDA, CU en SGP wel een meerderheid.