Kies Vitale Kernen: een praktische stem op het geluid van de straat!

Rond de verkiezingen zijn alle partijen heel actief en zichtbaar. Vitale Kernen doet daar uiteraard vrolijk aan mee, maar bij Vitale Kernen blijft het daar niet bij. Zo zijn de leden van Vitale Kernen vorig jaar de straat opgegaan en hebben in ieder dorp of gehucht bij mensen aangebeld en gevraagd naar hun tevredenheid over diverse onderwerpen. Met daarbij ook de vraag wat de komende jaren de aandachtspunten moeten zijn voor de politiek.

Speerpunten

Vitale Kernen zag dat deze aanpak op prijs werd gesteld, gezien het hoge percentage mensen dat hiervoor even tijd wilde vrijmaken. Uiteindelijk zijn er honderden formulieren ingevuld. Dit is de basis geweest voor de opzet van het verkiezingsprogramma 2018-2022. Mede door uw inbreng is veiligheid een van de speerpunten, maar vele onderwerpen die zijn genoemd hebben een plekje gekregen en genieten de komende vier jaar de volle aandacht.

Straat

Twijfelt u nog of en wat u gaat stemmen? Neem dan in gedachten dat een stem op Vitale Kernen geen stem op een ideologie is, maar een praktische stem op het geluid van de straat, uw dorp, u zelf, is!

Terugkoppeling

Kunt u het resultaat volgen? Ja, als enige partij geeft Vitale Kernen na iedere raadsvergadering een terugkoppeling via de eigen website www.vk-go.nl en de Facebookpagina (/VitaleKernenGO) van besproken onderwerpen die voor Vitale Kernen van belang waren. Dat hier behoefte aan is blijkt uit het feit dat de website ondertussen 50.000 keer bezocht is en de Facebookpagina meer dan 500 volgers heeft. Ook de komende periode blijft deze service van kracht.

> Resultaten Tevredenheidsonderzoek 2017 Vitale Kernen