Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Onlangs stond ons klimaat weer eens op de raadsagenda. We hebben inmiddels de opdracht van de rijksoverheid en provincie ingevuld door 224 megawatt aan windmolens op ons eiland te zetten. Nu krijgen alle gemeenten binnen Nederland de opdracht om aan te tonen hoe men denkt in 2050 de CO2 uitstoot met 98% terug te brengen. Dit plan, genaamd Transitievisie Warmte, moet dit jaar worden ingediend.

Los van het aardgas

Het voorstel van het college is om zo’n visie gezamenlijk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie in te gaan vullen. De nadruk komt te liggen op de vraag waarmee we onze woningen in de toekomst gaan verwarmen? Als het aan het college ligt dan is dat los van het aardgas. Reden voor Vitale Kernen te vragen of dit aardgasloos door het rijk is opgelegd of dat dit het uitganspunt is van het college?

De reactie van wethouder Tea Both was ‘dat in 2030 de naderdruk van het rijk ligt op het terugdringen van CO2 uitstoot en in 2050 is het rijksbeleid om van het aardgas af te zijn’.
Klimaat is een onderwerp binnen de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee waarbij enkele partijen echter tegen beter weten in op de stoel gaan zitten van de rijksoverheid. Waarbij ze soms lijken te denken dat hun mening en reactie wordt overgenomen door de regering van ons land…

Roeptoeteren

Op Goeree-Overflakkee kunnen wij hierover best een mening hebben, maar wil je directe invloed hebben op rijksbeleid dan moet je toch echt in de Tweede Kamer zien te komen. En niet in een gemeenteraad roeptoeteren hoe de wereld er uit zou moeten zien. Wij leven in een democratie waar de meerderheid bepaalt en hebben onlangs alle gelegenheid gehad om onze voorkeur voor landelijk beleid aan te geven.

Het voorliggend plan van het college is om met inwoners van Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Sommelsdijk en Stellendam in gesprek te gaan met de in de visie genoemde uitgangspunten: maatschappelijk draagvlak, techniek en financiering. In Stad aan ’t Haringvliet is het college al geruime tijd in overleg met de inwoners om te zien of waterstofgas een alternatief is voor aardgas.

Succes

Vitale Kernen vindt dat de gemeenten weer met een behoorlijke opdracht opgezadeld worden en wenst dan ook het college, de ambtelijke organisatie en inwoners succes om te komen tot een plan van aanpak.