Kritiek op renovatie Nieuweweg in Melissant

Inwoners van de Nieuweweg in Melissant nodigden onlangs Vitale Kernen uit, om te praten over de recente renovatie van de straat. De delegatie werd gewezen op de slechte kwaliteit van het geleverde werk. Zo is onder meer de bestrating ongelijk, waardoor onveilige situaties zijn ontstaan. Ook zijn er grote hoogteverschillen tussen uitritten en de bestrating en produceert de nieuwe straat ongewenste trillingen die vervolgens schade veroorzaakt aan woonhuizen.

Ratjetoe

Verder nodigt de inrichting van de gerenoveerde straat uit tot het rijden met hoge snelheid, is er een ratjetoe aan straatverlichting aanwezig en zijn er relatief veel stroomstoringen. De bewoners zijn over dit alles al geruime tijd in overleg met het college, echter zonder het gewenste resultaat. Reden voor Vitale Kernen hierover schriftelijke vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder Tea Both.

Onvolkomenheden

In opdracht van de portefeuillehouder is een onderzoek verricht naar de kwaliteit van dit renovatieproject, zowel naar de werkbeschrijving als ook de uitvoering hiervan. Uit dit onderzoek komt inderdaad een aantal verbeterpunten en onvolkomenheden naar voren. Op dit moment worden onderstaande onvolkomenheden en verbeteringen uitgevoerd aan de Nieuweweg:
– Aanpassen hoogteverschil in- en uitritten;
– Oplossen oneffenheden in de bestrating (rijbaan en parkeerplaatsen);
– Vernieuwen lichtmasten;
– Snelheidsmeting is reeds uitgevoerd. Hieruit blijkt een gemiddelde snelheid die behoorlijk hoger ligt dan de ter plaatse geldende 30 km/uur. In overleg met betrokkenen (in-extern) worden mogelijkheden onderzocht voor aanvullende snelheid beperkende maatregelen;
– Trilling-meting wordt uitgevoerd van 16- 31 maart bij 2 woningen.

Twijfel

De grootste zorg voor Vitale Kernen is het feit dat uit het onderzoek blijkt dat de fundering van de bestrating onvoldoende is. Ook trekken wij de metingen naar verkeerstrillingen in twijfel. Gezien namelijk de korte duur van de metingen in relatie met het zeer beperkte verkeersaanbod, kunnen hieruit o.i. nauwelijks goede conclusies worden getrokken. Vitale Kernen krijgt hierover dan ook kritische geluiden van de bewoners aan de Nieuweweg, en houdt daarom nauwlettend de vinger aan de pols.