Kwaliteit zwembad De Staver

Vitale Kernen heeft de resultaten van de lucht- en klimaatkwaliteit van zwembad De Staver ontvangen. De metingen van 5 april 2017. Een aantal stoffen overschrijdt de toegestane waarden. Ook zijn er waarden gemeten die nu nog wel in Nederland zijn toegestaan maar in andere landen niet. Op dit moment wordt er gewerkt aan aangescherpte kwaliteitscriteria in Nederland.

Bij de resultaten over de meting van 5 april zit ook een toelichting van het college; wethouder De Jong. De wethouder geeft aan dat er wel overschrijdingen zijn maar deze geven geen gevaar voor de gezondheid bij de actieve zwemmers van de zwemvereniging. Tevens staat in de toelichting dat er vervolgmetingen zijn gedaan op 14 juni en deze resultaten geven een beter beeld te zien. Reden voor Vitale Kernen om ook  deze resultaten op te vragen.

Ook heeft Vitale Kernen gevraagd of de metingen van 5 april en 14 juni onder dezelfde condities en plaatsen zijn gedaan. Het is lastig om een goed vergelijk te maken wanneer dit van elkaar verschilt. Ook wil Vitale Kernen een verklaring waarom het college overtuigd is dat de kwaliteitsoverschrijdingen alleen maar bij de actieve zwemmers van de zwemvereniging hinder geeft en niet bij de recreatieve gebruikers? Want waarom zouden kinderen en volwassen recreanten niet actief en intensief sporten?