Laarzenpad van asfalt?!

Vorige maand werd in de gemeenteraad een bedrag gevraagd van 180.000 euro om het Laarzenpad langs het havenkanaal in Middelharnis op te knappen. Vitale Kernen vindt dit veel geld en vroeg dan ook om een onderbouwing voor dat bedrag.

In de gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma staat te lezen dat het Laarzenpad een verbinding wordt naar cultuurhistorische punten en er komt bebording.

Asfalt

In de onderbouwing staat dat het pad wordt geasfalteerd. Dit is naar de mening van Vitale Kernen nu niet bepaald een materiaal waarmee je cultuurhistorie oproept en accentueert.

Past ook niet in de gedachten van duurzaamheid. Vitale Kernen heeft dan ook tegengestemd om 180.000 euro uit te geven voor een strook asfalt.