Laatste raadsvergadering voor vakantie

Tijdens de laatste raadsactiviteit voor de zomervakantie was er een bijeenkomst over de aanpak van de eerder raadsbreed aangenomen motie over de Sommelsdijkse markt. Van de meeste partijen was een vertegenwoordiger aanwezig, met uitzondering van ABB en Groep Jan Zwerus.

Motie

Het college had het besluit genomen om de Sommelsdijkse markt definitief in Middelharnis te houden. In een raadsbreed aangenomen motie wordt het college opgeroepen een bredere participatietraject te starten om te komen tot het herziening van hun besluit. Met deze motie kon het college niet goed uit te voeten en wilde van de fracties een richting over het plan van aanpak.

Wel jammer dat mevrouw Van den Nieuwendijk (ABB) en (Groep) Jan Zwerus niet aanwezig waren bij dit gesprek, want tijdens de aansluitende raadsvergadering diende mevrouw Van den Nieuwendijk een motie in -met steun van Jan Zwerus- over de Sommelsdijkse markt, die feitelijk door zichzelf is overruled door de vooraf besproken motie waaraan ook ABB en Groep Jan Zwerus steun gaven. Voor deze ingediende motie was geen steun.