Licht moet uit bij Vitale Kernen

De burgemeester heeft lijsttrekker Johan de Vos benaderd en verzocht de stemoproep van VKGO per direct weg te halen van de Watertoren in Dirksland. Misschien heeft u het gezien , niet storend, niet vervuilend. Na de vorige, succesvolle, verkiezingen
kregen wij direct al te horen dat posters binnen de kernen niet meer konden, omdat deze ontsierend zouden zijn. Alternatieven moesten er dus worden bedacht. Wij hebben een duurzame  oplossing gevonden door een aantal dagen de naam VKGO
door middel van led-licht weer te geven op de watertoren van Dirksland. Dit alles in goede overeenstemming met de beheerder van de belichting van het pand, de dorpsraad.

Toen kwam de burgemeester in beeld die onze lijsttrekker liet weten dat de campagnereclame per direct verwijderd diende te worden. De reden; de gemeente is eigenaar van het pand. Geen nadere toelichting, geen mogelijkheden wat kan wel.  Zo’n houding is een doorn in het oog van de kiezers. Dit is ons vaak verteld de afgelopen weken. Vitale Kernen begrijpt dat, met name als de intentie gewoon goed is. De VKGO verzet zich tegen de beknellende en vaak bekrompen houding ten opzichte
van de gehanteerde regelgeving. Waarin burgers en bedrijven regelmatig op een niet
passende toon wordt voorgeschreven over wat wel en vooral niet mag. Een voorbeeld daarvan ondervindt VKGO op dit moment zelf. De afgelopen vier jaar is er door de leiding van de  gemeente veel aandacht besteed aan een ‘nieuwe en integere bestuurscultuur’. Daar valt nog aan te werken, blijkt ons wel uit bovenstaand geval.

Er zijn meer voorbeelden, bijvoorbeeld hoe de horeca is benaderd in coronatijd toen er een landelijke actie werd gehouden. Oude politieke reflexen voeren de boventoon. Dat moet doorbroken. Uw stem kan daarin aanstaande woensdag een rol spelen. Een groter VKGO betekent dat wij meer kunnen bereiken. Stem Lokaal, stem VKGO!