Locaties windmolens weer aan de orde!

windmolen 1De raad van afgelopen donderdag 5 juni stond weer voor een groot deel in het teken van de plaatsing van windmolens. Waar gaan ze komen. Iedereen weet inmiddels wel wat het standpunt van VKGO is: liever niet, maar als het dan toch moet, dan op locaties waar de overlast tot een minimum voor de inwoners wordt beperkt. De kreet, inwoners gaan voor huizen gaat een eigen leven leiden.
Het college is gaan schuiven met de locaties. Den Bommel eraf en meer ruimte vrij rondom Stad. Ook een tweede rijopstelling bij Ooltgensplaat is vervallen. Maar daarvoor is in de plaats gekomen de locatie Anna Wilhelmina polder die ligt tussen de Galathese Haven en Oude-Tonge. En er is een paar MW in de Noordrand gevoegd. Wonderlijk vindt VKGO. Ruimte genoeg in de Noordrand, er woont amper iemand, en degene die er woont wil graag windmolens plaatsen: brengt lekker op. Maar het college, maar ook de SGP, CDA, CU en VVD willen toch liever dat op het stukkie van de agrariër nieuwe woningen worden geboeid dan dat er windmolens komen te draaien. Nee zeggen deze partijen, we plaatsen ze in de Anna Wilhelmina polder waar zeker 25 gezinnen hinder gaan ondervinden. Nota bene: deze locatie was niet eens opgenomen,en in het bestuursakkoord, komt zomaar uit de hoge hoed.

Bijgaand het letterlijke pleidooi wat VKGO heeft uitgesproken tijdens de raad van afgelopen donderdag 5 juni.

Er is een kadernota Vastgoed besproken. De raad kreeg de gelegenheid om vragen en opmerkingen te maken over deze nota.
VKGO maakt zich zorgen over het aantal accommodaties wat er binnen iedere kern beschikbaar is. Het gaat niet alleen over de gebouwen van de gemeente maar ook over de gebouwen die ook een maatschappelijk doel hebben en in eigendom zijn van instellingen, verenigingen, kerken en organisaties. Het voorbeeld is door VKGO aangedragen dat de Schakel in Dirksland naast het gebouw Onder de Wiek staat. Ook stoort het VKGO dat zelfs de gemeente bijeenkomsten organiseert bij particulieren bedrijven zoals bij TPD in Dirksland. Wannee je bij TPD zit en het licht is uit bij De Schakel en Onder de Wiek, doen we iets niet goed vindt VKGO.
Wethouder Trouwborst ziet dit ook. Hij gaf ook aan dat er concurrentie is, het efficiënter moet, en de bezettingsgraden omhoog moeten. Of dit nu in eigendom is van de gemeente of van derde maakt hem niet uit.

 Naar aanleiding van de brief van het college over de opheffingsnorm van de basisscholen heeft VKGO een motie voorbereid. De motie gaat niet direct over de opheffingsnormen. Wel ziet VKGO mogelijkheden om de scholen een bredere functie te geven. Is dit nu op dit moment aan de orde? Ja zegt VKGO. De peutereilanden dreigen te verdwijnen. Te beginnen in de kleine kernen. Stichting ZIJN ( voorheen SWO en later FIER) trekt op drie locaties de stekker eruit, gewoon sluiten. VKGO roept via de motie het college op aandacht te schenken om deze voorziening voor de kernen te behouden. Een integrale samenwerking met de basisschool zou voor de peuters een oplossing zijn. Er ontstaat dan een vorm van een Brede School zoals je overal in Nederland tegenkomt. Goeree-Overflakkee loopt hierin enorm achter. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de  vrijheid van onderwijs wat zeer gevoelig ligt binnen de coalitie van SGP, CU, CDA. En VVD.  Wij van VKGO onderschrijven die eigen identiteit. Maar dit is aan de betrokken besturen om wel of niet samen te gaan wanneer de kwaliteit van kinderonderwijs onder druk komt te staan. En daardoor ook de leefbaarheid van de kern wordt beïnvloed.

Naar aanleiding van de AD-misdaadcijfers heeft VKGO een motie ingediend. De motie omvat dat de Burgemeester actief met inbraakpreventie aan de slag gaat. Het aantal inbraken is binnen onze gemeente toegenomen. Het CDA en de CU vinden dit geen rol voor de gemeente. Opvallend, want bijna ieder kern heeft een buurtpreventie team wat door de gemeente wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Afgelopen najaar heeft de Burgemeester nog meegelopen in Nieuw-Tonge. Maar toen de motie instemming werd gebracht stemde VVD, SGP, CU, CDA en ook PvdA tegen de motie. Rob Maliepaard GOS stemde voor de motie. Het zegt iets………

Ook de motie over het Veilig Huis werd niet met open armen ontvangen. De motie moet ervoor zorgdragen dat fietsende schoolkinderen op een aantal plekken aan kinnen kloppen wannee er onderweg Iers is gebeurd. Dit kan een lekke band zijn maar ook erger. VKGO vindt het belangrijk dat deze kinderen terecht kunnen bij een aantal woonhuizen waar ze veilige manier worden geholpen. Het zijn vooraf gescreende mensen die een bordje in de tuin krijgen dat ze een Veilig Huis zijn. Zoals bij de motie over de inbraakpreventie werd VKGO bijgestaan door het college, door wethouder Trouwborst. hij gaat ermee aan de slag. Maar de partijen hoorde je steunen en kreunen, want liever hadden ze dit zelf ingediend.

Letterlijk pleidooi VKGO