Lust en Last

Al eerder heeft Vitale Kernen aan de bel getrokken over de inrichting en beheer van het landgoed Lust en Last. In 2010 zijn er afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van zo’n landgoed.

De provincie stelt regels aan iemand die zich kan permitteren om een landhuis met grote tuin in een open polder te mogen bouwen. Op zich al bijzonder dat de provincie in ons open gebied dit toestaat. Het zij zo.

Een van de voorwaarden is dat het landgoed toegankelijk moet zijn voor publiek en dat de inrichting van het landgoed op de juiste wijze wordt ingepland en wordt onderhouden. Het is nu 2017 en dit is nog steeds niet geregeld.

Vitale Kernen is de mening toegedaan dat handhaving niet alleen op de man in de straat van toepassing is. Het college bij monde van wethouder Markwat antwoordde dat er eind eerste kwartaal 2017 een plan van aanpak ligt om ‘de abuizen’ weg te nemen. 1 april 2017 staat in de agenda bij Vitale Kernen!