Markt niet van agenda

Afgelopen donderdag 24 juni, is er uitvoerig gediscussieerd over de Sommelsdijkse markt. De markt was door de Corona beperkingen tijdelijk verhuisd naar Middelharnis. Deze tijdelijkheid is door het college –met uitzondering van wethouder Berend Jan Bruggeman- permanent gemaakt. En de uitzondering van Berend Jan Bruggeman zorgde er mede voor dat er mondelinge vragen en moties over de markt uitgebreid aan de orde kwamen.

Nieuwstraat

Portefeuillehouder wethouder Tea Both, stelde het college voor om de markt in Middelharnis op de Nieuwstraat definitief te behouden nadat er door ondernemers van de markt om financiële redenen was gevraagd, en nadat de Veiligheidsregio heeft aangegeven dat er een onveilige situatie kan ontstaan bij een eventuele calamiteit tijdens de markt op de Voorstraat en directe omgeving in Sommelsdijk.

Mondelinge vragen

Deze beperkte argumentatie en het ontbreken van alternatieven door wethouder Tea Both was voor wethouder Berend Jan Bruggeman reden om tegen het voorstel te stemmen. Maar ook reden voor de fractie van Vitale Kernen om de volgende mondelinge vragen te stellen tijdens de raadsvergadering;
– Deelt het college de mening van Vitale Kernen dat iedere bedrijf in de foodsector aanzienlijke omzetstijgingen heeft gehad tijdens de beperkingen door Corona?
– Deelt het college de mening van Vitale Kernen dat er tijdens de beperkingen door Corona alleen marktkramen op de Nieuwstraat stonden welke vallen onder de foodsector?
– Waaruit blijkt dat er een onderscheid in omzet zou zijn tussen de marktkramen op de Nieuwstraat in Middelharnis ten opzichte van de Voorstraat in Sommelsdijk tijdens de beperkingen door Corona?
– Waaruit blijkt dat de ondernemers op D’n Diek een hogere omzet draaien hebben gedraaid doordat de markt op de Nieuwstraat was tijdens de beperkingen door Corona?
– Waaruit blijkt dat het college afdoende heeft onderzocht of er meer ruimte is te creëren in Sommelsdijk door het gebied aan de Voorstraat uit te breiden?
– Deelt het college de mening van Vitale Kernen dat het gezien de veiligheidsaspecten om de markt niet meer op de Voorstraat in Sommelsdijk toe te staan, er ook andere evenementen geen doorgang meer kunnen vinden? Denk hierbij aan de Holle Bolle Dagen, D’n Diek-dagen, toeristendagen en braderie in Ouddorp.
– Waarom neemt het college het besluit om de markt definitief te faciliteren op de Nieuwstraat in Middelharnis zonder dit vooraf voor te leggen aan de gemeenteraad?

Naast deze vragen heeft Vitale Kernen mede met het CDA/VVD/SGP een motie ingediend die raad breed steun kreeg om ervoor zorg te dragen dat wethouder Both in overleg gaat met alle betrokkenen en verantwoordelijken die belang hebben bij de markt om te komen tot een bevredigende oplossing.

Gemotiveerd

Tijdens de behandeling over de markt informeerde de heer Eijkenduijn van de PvdA waarom Vitale Kernen niet uit de coalitie stapt omdat er een besluit door het college is genomen welke niet de steun kreeg van Vitale Kernen wethouder Berend Jan Bruggeman. Vitale Kernen fractievoorzitter Johan de Vos pareerde deze opmerking door aan te geven dat “juist doordat mede wethouder Bruggeman gemotiveerd zijn rug heeft rechtgehouden in het college de andere fracties binnen de coalitie zijn gaan bewegen. Vitale Kernen houdt zich aan de afspraken in het coalitieakkoord en heer Eijkenduijn; zoals u weet uit ervaring, als wij niet gebonden zijn aan een coalitieafspraak, nemen wij in veel dossiers een eigen verantwoordelijkheid en die ruimte is er”.