Meer geld in laatje

WindmolensEuroDe VKGO heeft het college onlangs de vraag gesteld of er door de gemeente niet meer geld te verdienen is, en de overlast door windmolens voor onze inwoners te beperken. Dit door plaatsing van de maximale hoeveelheid windmolens in de Noordrand. Veel grond in De Noordrand is eigendom van de overheid. Door op de gronden die in eigendom van de overheid zijn windmolens te plaatsen bestaat de mogelijkheid om meer revenuen te realiseren.

In de regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee is de locatie De Noordrand aangegeven als een locatie waar een integrale gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden. In een groot deel van de Noordrand is er geen of zeer beperkte woningbouw aanwezig. Het gebied is mede daardoor zeer geschikt voor het plaatsen van windmolens.

De gemeente ontvangt van marktpartijen als ondernemers, ontwikkelaars en grondeigenaren vooralsnog een teleurstellende financiële compensatie voor het plaatsen van 240mw aan windenergie.