Meer visie gewenst bij strandbebouwing

StrandhuisDonderdag 15 mei j.l. waren de mannen van VKGO er weer klaar voor. Een volle agenda met een aantal moties van ons en een mondelinge vraag omtrent GOLAB. Nieuwe wijze van denken over en praten met elkaar. We zijn benieuwd hoeveel ons dat gaat besparen? Gelukkig kan er in het gemeentehuis gedacht worden dat scheelt weer externe inhuur. In de beeldvormende fase is het aangepaste dossier van de windmolens weer besproken. Onze aandacht blijft uitgaan naar de Noordrand. Dat is ook goed want in de dagen na de vergadering kregen we weer post over de invulling van de Noordrand. En wij zij niet tegen innovatie maar eerst de overlast wegnemen van onze inwoners ( bijv. in de Wilhelminapolder) en daarna kunnen we verder ontwikkelen. Rondom de nota Strandbebouwing ontstond wat rumoer. Moest dit wel besproken worden? Gelukkig komt er nog een nader overleg met betrokken partijen. Graag meer samenhang (visie) in alle plannen.
Bij het voorontwerpbestemmingsplan werd er lang stilgestaan bij de ontsluiting. Wij missen een extra uitvalsweg. Mooi wonen maar wel in een veilige omgeving.

Het werd later en later. Het voorstel m.b.t. het leerling vervoer wat nogal onrust bij ouders en het onderwijsveld veroorzaakte werd besproken. Eigenlijk wilde de coalitie het niet maar men bespreekt het wel in de Raad. Beetje slordig om zo om te gaan met mensen! Wij zijn van mening dat door koppeling van OV, doelgroepenvervoer en leerlingvervoer meer efficiency gevonden kan worden zodat de eigen bijdrage naar beneden kan. Wij zijn niet tegen een eigen bijdrage. Maar die bijdrage geldt voor iedereen die gebruikt maakt van leerlingvervoer op welke grond dan ook. De ingediende moties m.b.t. de inbraakpreventie en het Veilig Huis zijn doorgeschoven naar de volgende vergadering.