Meer vragen over staalslakken

In de zomer van vorig jaar ontstond er veel roering over staalslakken die vanuit Voorne-Putten op het bedrijventerrein in Oude-Tonge werden gestort. Vitale Kernen stelde toen naar aanleiding hiervan vragen aan portefeuillehouder wethouder Markwat. De beantwoording stelde ons toen danig teleur. Heldere informatie over de situatie kwam pas op vragen aan waterschap Hollandse Delta.

Rechterlijke procedure

Nu maanden later, is er allerlei informatie in de media verschenen over de staalslakken. En blijkbaar is door de gemeente een rechterlijke procedure gestart over de gestorte staalslakken. Reden voor Vitale Kernen om wederom wethouder Markwat te vragen waarom de gemeenteraad en met name de inwoners van Oude-Tonge niet worden geïnformeerd over wat er precies speelt.

Vragen als:

1. Waarom zijn de inwoners van Oude-Tonge en de gemeenteraad niet geïnformeerd over het vervolg met de staalslakken nadat dit veel reuring heeft gegeven?
2. Is er een verhoogde PH-waarde van 14 gemeten?
3. Indien er een verhoogde waarde is gemeten, wat is hiervan dan de oorzaak?
4. Hoe wordt het oppervlakte water beschermd in de directe omgeving?
5. Zijn de staalslakken nog steeds gewaarmerkt als bouwstof gezien de beperking van bouwen ivm de huidige stikstof-normen?
6. Wat gaat het college doen om de gezondheid van de inwoners te borgen?