Meerderheid ziet massaliteit niet zitten

windturbinesparkGisterenavond bij een bewoners-bijeenkomst geweest in Nieuwe Tonge. Deze avond werd georganiseerd door de dorpsraad Nieuwe-Tonge In Bloei. Mijn complimenten voor deze dorpsraad. Er werd door wethouder Tollenaar en een ambtenaar uitgelegd wat de windparken Battenoerd en De Krammer inhielden.

De aanwezigen schrokken van het aantal van 50 windmolens in het directe gezichtsveld van de inwoners. Een aantal windmolens van De Krammer worden 185 meter hoog met verlichting. Er waren veel opmerkingen vanuit de zaal. De meerderheid ziet deze massaliteit niet zitten. Inspreker de heer Kom gaf aan dat de Noordrand de perfecte locatie is.

Dat is nu precies het standpunt van VKGO. Op die locatie de windmolens plaatsen met als doel zo min mogelijk overlast voor de inwoners. We hebben dit in debatten naar voren gebracht, maar we kregen de handen er niet voor op elkaar. In een democratie beslist de meerderheid en die heeft VKGO helaas niet.

14 portret voor webRaadslid Johan de Vos