Meten is weten

MeetlintVeel geld wordt er ieder jaar uit de ‘gemeentepot’ gehaald voor eilandmarketing. Op zich niks mis mee. Maar wel moet dan vooraf worden bedacht wat nu feitelijk het einddoel is.

Vitale Kernen vindt dat het college zich deze vraag telkenmale opnieuw dient te stellen. Wat schieten we er meetbaar mee op? Hoeveel meer inwoners hebben we ten opzichte van het recente verleden? Hoeveel meer bedrijven zijn er naar onze gemeente gekomen? Hoeveel meer werkgelegenheid is er gecreëerd? Hoeveel toeristen meer hebben de weg naar ons eiland gevonden? Doelstellingen waar Vitale Kernen al jaren om vraagt, maar helaas niet zijn vastgesteld.

Maar even zo goed is het college met tal van dingen bezig zonder te weten wat de effecten zijn. Het college wil dat we een zorgeiland zijn, een toeristisch eiland, een fietseiland, een wandeleiland, een duurzaam eiland, wil innovatieve landbouw, wil innovatieve visserij, wil, willen en willen. Heel veel ballen in de lucht wat ook nog eens heel veel geld kost.