Minder nieuwbouw in uniek duingebied bij Ouddorp

De kogel is door de kerk. Na langdurig overleg tussen de politieke partijen binnen onze gemeenteraad, zijn er besluiten genomen over de recreatieve ontwikkelingen op het eiland.

Zoals bekend is Vitale Kernen tegen verdere verstening van de open ruimte tussen de kern Ouddorp en de duinen. Echter……tijdens de coalitieonderhandelingen vorig jaar werd dit een punt. De coalitiepartijen SGP, CDA en VVD gaven aan dat in gang gezette projecten doorgang moesten vinden. Vitale Kernen heeft toen water bij de wijn gedaan en – naast nog een aantal andere punten – zijn handtekening onder het coalitieakkoord gezet.

Verrast

Tijdens de raadsvergadering van 14 februari werd de raad verrast door de draai van het CDA. De heer Pijl, van het CDA, gaf aan dat men tegen de zes woningen aan de Westerweg in Ouddorp ging stemmen. Een initiatief dat in 2015 in gang is gezet door het college en daarom valt onder het coalitieakkoord.

Dat bracht veel commotie. Want voor Vitale Kernen geldt, ‘afspraak is afspraak’. En als men zich daaraan niet houdt, geeft dit Vitale Kernen de vrijheid om óók een eigen standpunt in te nemen. Dus tegen verdere bebouwing aan de kust, en dus tegen de uitbreiding van Ouddorp Bad deelgebied Oost.

Geen steun

Doordat Vitale Kernen dit standpunt innam bleken andere partijen ook nog wel wat te willen schuiven. Weken van overleg volgden om uit deze ontstane situatie te geraken. Dit resulteerde uiteindelijk in het besluit dat de bouw van Ouddorp Bad Oost doorgang vindt. Maar in minder grootschalige vorm, en minder nieuwe woningen. De bouw van zes woningen aan de Westerweg kreeg geen steun.

Vitale Kernen is tevens blij dat er meer ruimte komt voor de kampeerders met tent en caravan. En dat de verdere bebouwing van recreatiewoningen stopt in het unieke landschap op de kop van het eiland (tussen de kern Ouddorp en de duinen). Het bestemmingsplan wordt hiervoor aangepast.

Laatste

Vitale Kernen is uiteindelijk blij dat de voltallige coalitie en de gemeenteraad deze stappen heeft kunnen maken. Voor Vitale Kernen eigenlijk nog teveel bouw, maar onder de gegeven omstandigheden en de al lang lopende trajecten blijkt dit het meest haalbare. Wat Vitale Kernen betreft is project Ouddorp Bad Oost voor langere tijd dan ook het laatste grote project in het duingebied.