Mondelinge vraag arbeidsmigranten

Tijdens de recente raadsvergadering heeft Vitale Kernen vragen gesteld over
de huisvesting van arbeidsmigranten binnen onze woonkernen. Reden
hiervoor is dat het college in een brief van 30 oktober 2019 aangaf dat geen medewerking meer wordt verleend aan het huisvesten van arbeidsmigranten in reguliere woningen.

Handhaven

Toch bereiken ons regelmatig berichten dat dit wél gebeurt. Vitale Kernen heeft dat ook gemeld bij het college. Waarop zij aangaf hierop te gaan handhaven. Maanden later wordt Vitale Kernen weer benaderd door inwoners die overlast ervaren. En nu, een half jaar later, komt het college met de opmerking dat er niet te handhaven is.

Verbolgen

Vitale Kernen is verbolgen over het feit, dat wanneer het college aangeeft geen arbeidsmigranten meer in reguliere woningen wil huisvesten, dit één jaar later nog steeds niet geregeld is.