Motie aangenomen voor compensatie

Zoals al eerder aangegeven, vindt Vitale Kernen het teleurstellend is dat de kernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge niet worden gecompenseerd voor de overlast door de windmolens.  Vitale Kernen heeft hier bij herhaling duidelijk om gevraagd

Motie

De afgelopen weken informeerde Vitale Kernen naar de status van een compensatie zoals opgenomen in het coalitieakkoord. De ontvangen informatie bracht geen volledige helderheid. Vandaar dat Vitale Kernen het initiatief nam om een motie voor te bereiden. Deze motie is mede ingediend door alle fracties binnen de gemeenteraad met uitzondering van de fractie van de PvdA.