Motie groenvisie

Een motie over het gemeentelijk groen is door wethouder Both niet overgenomen en werd in stemming gebracht. Vitale Kernen steunde de motivatie van wethouder Both om de motie niet over te nemen omdat dit al bestaand beleid is, zoals ook VVD nadrukkelijk aangaf. Opvallend was dat het CDA wel steun gaf aan de motie.

Gemeentelijk groen

Christen Unie en de PvdA dienden de motie in om een visie te ontwikkelen voor het beheer van het gemeentelijk groen. Intergraal beleid op het gebied van ecologisch beheer en biodiversiteit is de wens. Met in deze visie ook vastgelegd hoe inwoners, ondernemers en agrariërs gestimuleerd worden, ieder op het eigen terrein.

Gifgebruik

Eerdere moties ingediend door Vitale Kernen en de PvdA om het gifgebruik in de landbouw terug te dringen, met name rond de dorpskernen, en het planten van meer bomen op ons eiland, werden door wethouder Both ook niet overgenomen. Kregen ook geen meerderheid in de raad en van het CDA.