Motie over oplossing zwaluwenstront aangehouden

Vitale Kernen heeft een ingediende motie,  om de zitbankjes op de Kaai in Oude-Tonge een halve meter te verplaatsen, uiteindelijk aangehouden. Dit omdat er wellicht een betere oplossing voorhanden is. Wethouder Both is momenteel in gesprek met de gebruikers van de zitbankjes en de eigenaar van het pand. Met de intentie te komen tot een oplossing waar iedereen tevreden mee is.

Communicatie

Omdat Vitale Kernen tijdens de vergadering van 23 januari jl. van voorzitter Grootenboer geen ruimte kreeg een mondelinge vraag over de communicatie met onze inwoners te stellen, bereidde Vitale Kernen een motie voor om daarmee indirect de discussie over communicatie aan te zwengelen.

Ja-tenzij-houding

De gewenste en uitgedragen houding vanuit het gemeentehuis is dat een inwoner altijd wordt benaderd met een ja-tenzij-houding. Dat de houding beter kan geeft de casus aan tussen het college en de gebruikers van de zitbankjes in Oude-Tonge. Maar ook tijdens de bijeenkomst onlangs in Herkingen, waar de gemeenteraad in gesprek ging met de inwoners, kwam de ja-tenzij-houding en in het algemeen de communicatie vanuit de inwoners ook nadrukkelijk aan de orde. Een onderwerp dat aandacht blijft vragen omdat het niet gemakkelijk blijkt in de praktijk.

Paraplu

Christen Unie fractievoorzitter, de heer Tuk, bedacht nog een ludieke actie door een paraplu aan Vitale Kernen woordvoerder Willy Heintjes te overhandigen. Zodat hij deze kon doorgeven aan de gebruikers van de bankjes, en waarmee dan de stront van de overlastgevende zwaluwen kan worden opgevangen. Raadslid Heintjes nam de paraplu echter niet in ontvangst. Hij gaf aan dat de uitvoering niet bij een raadslid ligt maar bij wethouder Both. Zij zou er dus meer aan hebben gehad, maar kreeg het dan weer niet.