Motie van treurnis voor wethouder

TreurnisVitale Kernen Goeree-Overflakkee brengt donderdag 1 september a.s., tijdens de raadsvergadering, een motie van treurnis in. Wethouder Trouwborst functioneert naar de mening van Vitale Kernen niet zoals je mag verwachten van een wethouder binnen het dagelijks bestuur van onze gemeente.

De letterlijke tekst van de motie luidt als volgt:

Motivatie
Sinds geruime tijd heeft Vitale Kernen Goeree-Overflakkee stevige kritiek op het functioneren van het college, met name met wethouder Trouwborst. Niet slechts Vitale Kernen maar ook andere fracties binnen de gemeenteraad hebben zich bij een aantal dossiers zeer kritisch uitgelaten over het optreden van wethouder Trouwborst.
Vitale Kernen roept alle fracties op om deze motie volmondig te steunen. Het geloof en het vertrouwen van de Flakkeese kiezer in de gemeentelijke politiek is namelijk in het geding wanneer de gedane uitspraken van de fracties slechts holle woorden blijken te zijn.

De motie van treurnis komt voort uit een opstapeling van zaken, zoals:
– De bezuiniging van € 200.000 op onze drie zwembaden én het zeer moeizaam verstrekken van informatie over het dossier zwembaden. Vitale Kernen heeft vergaande inspanningen moeten verrichten om over inhoudelijke informatie over dit dossier te kunnen beschikken. Uiteindelijk kon de conclusie worden getrokken dat wethouder Trouwborst, het voornemen om de drie zwembaden onder te brengen in een stichting, niet onafhankelijk heeft laten beoordelen.
– Het niet onderkennen van bestuurlijke integriteit bij het harmoniseren van de voetbalverenigingen, waardoor twee voetbalverenigingen direct schade ondervinden. Daarbij wordt het imago van ons college negatief beïnvloed.
– Het initiatief te nemen om het NK wielrennen te organiseren op ons eiland en daarbij onzorgvuldig om te springen met het gemeenschapsgeld. Wethouder Trouwborst heeft verzuimd zorg te dragen voor een gedegen financiële onderbouwing met daarin opgenomen de financiële risico’s.
De gemeenteraad werd hierover pas geïnformeerd toen de organisatie van het NK wielrennen inmiddels onomkeerbaar was, omdat anders ernstige schade zou worden aangebracht aan het imago van onze gemeente. Los van de uiteindelijke financiële consequenties is het zeer ernstig om als wethouder de houding aan te nemen van een individuele ondernemer met door de gemeenteraad beschikbaar gestelde financiën.