Motie verkeersveiliger N59 aangenomen

N59Donderdag 14 januari jl. is in de gemeenteraad de motie van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee raadsbreed aangenomen. Enige tijd eerder kondigde Vitale Kernen deze motie al aan nadat er weer een zeer ernstig verkeersongeval had plaatsgevonden op de N59. Al tientallen jaren wordt er aandacht gevraagd voor deze weg. Veelal wordt er dan gesproken over de doorstroming, de bereikbaarheid van ons eiland. Natuurlijk wordt ook de veiligheid beïnvloed wanneer maatregelen worden genomen die de doorstroming verbetert. Vitale Kernen vindt de veiligheid zwaarder wegen dan de doorstroming. Hopelijk is het mogelijk om beide tegelijk te realiseren.