Motie voorkomen opkopen woningen

Zoals in heel het land is er ook op Goeree-Overflakkee een tekort aan betaalbare woningen. De huur- en verkoopprijzen rijzen inmiddels de pan uit.

Zelfbewoningsplicht

Een gemeente kan aan een dergelijke marktwerking niet veel doen. Hiertoe is vooral landelijk beleid noodzakelijk. Wel kan de gemeente aan een paar kleine knoppen draaien. Zo leggen inmiddels veel gemeenten een zogenaamde zelfbewoningsplicht op, voor woningen die worden aangekocht. Dit om te voorkomen dat beleggers en handelaren woningen opkopen om ze vervolgens voor veel geld te verhuren.

Motie

Op initiatief van het CDA, Vitale Kernen, PvdA en SGP is raadsbreed een motie aangenomen, het college te laten onderzoeken of een zelfbewoningsplicht ook voor ons eiland het gewenste effect geeft om prijsverhogingen van woningen te beperken. Alle kleine beetjes helpen…