Naar de gallemiezen

Naar aanleiding van het splitsen van een landbouwbedrijf om verder te kunnen uitbreiden heeft Vitale Kernen gevraagd of het college kijkt naar de ontsluiting van deze bedrijven. Veel landwegen en dijken binnen onze gemeente zijn in het verleden aangelegd voor paard en wagen. Die zijn allang uit het beeld verdwenen.

Nu wordt er gereden met enorme tractoren met veelal drie-assige aanhangwagens waar met gemak 30 ton op wordt geladen. Deze vrachten gaan over de dijken en wegen die daarvoor niet zijn ingericht. Vitale Kernen vindt het belangrijk dat deze dijken en wegen wel veilig zijn voor overige weggebruikers en er geen schade ontstaat aan de woningen.

Wethouder Markwat gaf aan hiervoor aandacht te hebben en regelmatig in contact te zijn met het Waterschap. Tijdens de beantwoording ging wethouder Markwat in op de nieuwe ontwikkeling aan de Noordrand. Daar houdt men rekening met landbouwverkeer en recreatie. Dat de wethouder in zijn beantwoording zo snel schakelde naar de Noordrand geeft alleen maar aan dat er geen toetsingscriteria zijn om landbouwers verantwoordelijk te laten zijn voor verantwoord aan- en afvoer van hun producten. Gaat dus ten koste van verkeersveiligheid en de woningen. Wegen en dijken worden naar de gallemiezen gereden.

Vitale Kernen begrijpt de noodzakelijke schaalvergroting van de landbouwbedrijven, maar ziet graag gestelde voorwaarden voor de verkeersontsluiting waaronder een landbouwbedrijf kan uitbreiden.