Niet apart maar samen onder één dak

Afgelopen week verscheen in de lokale media een zorgelijk bericht over het basisonderwijs binnen onze gemeente. In chocoladeletters was te lezen: ‘Dorpen zonder school? Gemeente Goeree-Overflakkee wil samenwerking tussen besturen’. De werkelijkheid is anders dan het bericht doet vermoeden.

Regierol

Op Goeree-Overflakkee is er momenteel niet één basisschool die onder de opheffingsnorm valt. Vitale Kernen vindt wel dat de gemeente een duidelijk regierol moet nemen om in de toekomst binnen iedere woonkern een basisschool te behouden. Op dit moment is een aantal schoolgebouwen aan vervanging toe. Het is de taak van de gemeente, die verantwoordelijk is voor de gebouwen, om samenwerking binnen het Christelijk, Openbaar en Katholiek onderwijs te stimuleren. In de kernen Nieuwe-Tonge, Den Bommel en Stad aan ‘t Haringvliet wordt al samengewerkt tussen de verschillende schoolbesturen en gemeente omdat er nieuwbouw gaat plaatsvinden.

Vitale Kernen vertrouwt erop dat schoolbesturen én gemeente zich blijven inzetten voor behoud van basisonderwijs in iedere woonkern!